PEMBINA Ketua Yayasan Airlangga
Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H.
PENASEHAT Ketua Dewan Pengawas Airlangga Group
Ir. Herman Widjajanto
Direktur HRD Yayasan Airlangga
Ririn Kusdayanti, S.H., M.M.
Direktur Utama Airlangga Group
Ir. Sigit Sigalayan, M.P.
PENGARAH (SC) Ketua STMIK Balikpapan
Wisnu Hera Pamungkas, S.TP., M.Eng.
Ketua STMIK SPB Samarinda
Ir. Riyayatsyah, M.P
Direktur ASMI Airlangga Balikpapan
Nany Pancawardany, SE., M.M.
EVENT ORGANIZER (EO) Airlangga Training Center (ATC)
ORGANIZING COMMITTEE (OC) Ketua Pelaksana
Richki Hardi, S.T., M.Eng.
Wakil Ketua
Gunawan, S.T., M.T.
Sekretaris
Muslimin, S.Kom., M.Cs.
Bendahara I
Vidi, S.S., M.Si.
Bendahara II
Erliyani, S.Kom.
SIE ACARA Koordinator
Mundzir, S.Kom., M.T.
Anggota :
–        Drs. Suprijadi
–        Drs. Ahmad Priyanto
–        Mada Aditia Wardhana, S.Sos., M.M.
–        Suhartati, S.E.
–        Isti Prabawani, S.E.
–        Tri Sudinugraha, S.Kom.
–        Wahyu Nur A, S.Kom.
–        Liya Mariadani, S.Pd.
–        Oktavia Tri Wulandari, S.T.
SIE KESEKRETARIATAN Koordinator
Vidi, S.S., M.Si.
Anggota :
–        Yustian Servanda, S.Kom.
–        Shinta Palupi, S.Kom., M.Kom.
–        Riska Tandi Sau, S.Hut.
–        Fardiansyah Ibrahim, S.Kom.
SIE TELAAH MAKALAH Koordinator
Riovan Styx Roring, S.T., M.Kom.
Anggota :
–        Vidi, S.S., M.Si.
–        Jamal, S.Kom., M.Kom.
–        Hety Devita, S.E., M.M.
–        FX. Nanang Sujatmiko, S.Kom., M.M.
SIE PENERBITAN PROSIDING Koordinator
Muhammad Safi’I, S.Kom., M.Kom.
Anggota :
–        Riovan Styx Roring, S.T., M.Kom.
SIE PUBLIKASI & DOKUMENTASI Koordinator
Yustian Servanda, S.Kom.
Anggota :
–        Rajiansyah, S.Kom., M.Sc.
–        Agus Wijayanto, S.Kom.
–        Muhammad Thanwir, S.Kom.
–        Maradona, S.Kom.
–        Reza Pahlawan, A.Md.
–        Arliando Saputra
SPONSORSHIP Koordinator
Drs. Suprijadi
Anggota :
–        Sumardi, S.Kom., M.Kom.
–        Nurfalah Setiawan, S.Kom., M.T.
–        Abdul Hamid Kurniawan, M.TI.
–        Rtna, S.Sos.
–        Nur Apriliani, A.Md.
SIE. TEKNOLOGI (IT) Koordinator
Djumhadi, S.T., M.Kom.
Anggota :
–        Nasrudin, S.Kom., M.Kom.
–        Rajiansyah, S.Kom., M.Sc.
SIE PERLENGKAPAN Koordinator
Rahmat Sugiyono
Anggota :
–        Ibeny Ilyas, A.Md.
–        Maradona, S.Kom.
–        Syam Suhaib, S.E.
–        Sandy
–        Thami Rusdi Agus
–        Vhaldi Setiawan